Sprawdź naszą ofertę

Posiadamy doświadczenie w zakresie ubezpieczeń takich jak m.in.:

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
(dla spółek, wolnych zawodów, członków zarządu itp.)


ubezpieczenia majątkowe
(nieruchomości, mienie, flota samochodów, sprzęt na placu budowy itp.)


ubezpieczenia finansowe
(gwarancje, wadia, zabezpieczenia kontraktów itp.)


ubezpieczenia grupowe
(na życie, pakiety prywatnej opieki medycznej, NNW itp.)
Dzięki współpracy z PDF Risk Management zyskasz:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W XXI WIEKU

Spółka PDF Risk Management wspomaga osoby odpowiedzialne za zachowanie ciągłości działania podmiotów gospodarczych w zarządzaniu ryzykiem. Odpowiednie kwalifikacje naszych doradców, w tym ich wykształcenie oraz doświadczenie, pozwalają na stworzenie planu zarządzania ryzykiem w danej jednostce.

W SPOSÓB KOMPLEKSOWY

Doświadczenia rynku pokazują, że największą uwagę przykuwa się aktualnie do „ryzyk ubezpieczalnych”, jednocześnie bardzo często ignorując wszystkie pozostałe typy ryzyka. H. Felix Kloman, jeden z bardziej znanych praktyków zarządzania ryzykiem, twierdzi, że menedżerowie firm powinni zarządzać w sposób całościowy wszelkimi typami ryzyka w organizacji – tylko w ten sposób można dostrzec potencjalne zagrożenia i opracować wobec nich plan działania.Pomoc w identyfikacji źródeł i obszarów występującego ryzyka
Szacowanie wielkości możliwego do wystąpienia ryzyka
Ustalenie priorytetów, ryzyk newralgicznych – statystyka najbardziej prawdopodobnych ryzyk dla określonego profilu klienta wraz z określeniem ich częstości i poziomu
Identyfikacja ryzyk, którymi nie można zarządzać i których nie można ubezpieczyć – świadomość retencji ryzyka w danej jednostce.
Planowanie działań prewencyjnych w danej jednostce
Stworzenie indywidualnego profilu ryzyka klienta
Opiniowanie dokumentacji ubezpieczeniowej oraz pokrewnej pod kątem zabezpieczenia oraz generowania potencjalnych ryzyk dla klienta
Ocena kondycji finansowej klienta pod kątem możliwości pokrycia negatywnych konsekwencji realizacji danego ryzyka
Stworzenie planu transferu ryzyka (programu ubezpieczeniowego)
Dlaczego warto stosować procedury zarządzania ryzykiem?
Profesjonalny plan zarządzania ryzykiem pozwala na sprawniejsze zarządzanie organizacją, lepszą kontrolę możliwych obszarów szkodowych oraz negocjacje korzystnych warunków ubezpieczenia.

OFERTA NASZYCH PARTNERÓW BIZNESOWYCH

W ramach konsorcjum współpracujących ze sobą podmiotów możemy zaoferować Państwu dostęp do szerokiej gamy produktów z rynku usług biznesowych w Polsce.

Obsługa zadłużenia

Pomoc w optymalizacji oraz dobraniu odpowiednich rozwiązań z zakresu kredytów, pożyczek, leasingów, usług faktoringowych itp - nasi partnerzy biznesowi posiadają dostęp zarówno do instytucji komercyjnych, jak i spółdzielczych.

Pozyskiwanie kapitału dla przedsiębiorstw

Poszukiwanie możliwości finansowania biznesu w preferencyjnej dla klienta formie – kredyty komercyjne, pożyczki spółdzielcze, emisja obligacji, pozyskiwania dofinansowania ze środków unijnych.

Obsługa księgowa

Weryfikacja aktualnego przepływu dokumentacji księgowej i kadrowej, dopasowanie formy działalności gospodarczej pod względem optymalizacji podatkowej (dążenie do obniżenia kosztów obsługi księgowej oraz zobowiązań podatkowych), informatyzacja i uproszczenie procesów księgowych.

Planowanie sukcesji majątkowej

Zabezpieczenie przedsiębiorstwa pod kątem planowania spadkowego – modelowanie scenariuszy konkretnych zdarzeń losowych oraz ich wpływu na sytuacji w strukturze zarządzającej i majątkowej spółki, a w konsekwencji stworzenie kompleksowego planu sukcesji majątkowej.

Szkolenia biznesowe

Rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w celu dopasowania oferty do realnych problemów klienta – szkolenia „szyte na miarę”. Kompleksowa usługa to: rozpoznanie potrzeb klienta, próba pozyskania finansowania ze źródeł zewnętrznych, zaplanowanie i organizacja szkoleń oraz serwis po wykonaniu usługi.

Doradztwo finansowe

Pomoc w stworzeniu indywidualnej strategii optymalizacji finansów – zabezpieczenie życia, rodzinny, majątku, firmy. Kompleksowe planowanie finansowe na linii życia wraz z pełnym serwisem pomagającym monitorować zmiany w życiu klienta oraz na rynku finansowym.

Inwestycje

Dopasowanie rozwiązań inwestycyjnych do profilu klienta w oparciu o możliwości finansowe, aktualne trendy rynkowe, horyzont czasowy inwestycji oraz przyjęty poziom ryzyka. W pakiecie świadczona jest również usługa serwisu posprzedażowego inwestycji wraz z pełnym doradztwem.

Obsługa telekomunikacyjna

Jedyna w Polsce usługa brokera telekomunikacyjnego tj. kompleksowa weryfikacja dokumentacji z zakresu usług telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa, Internet itp.) oraz poszukiwanie możliwości optymalizacji tychże usług zarówno pod kątem jakościowym jak i kosztowym.


PDF RISK MANAGEMENT sp. z o. o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
NIP: 634-286-44-51, REGON: 364501770, KRS: 0000619227
Telefon: +48 32 416 70 69
e-mail: biuro@pdfrm.pl
www.pdfrm.pl

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ
GRUPY PDF

PDF RISK MANAGEMENT Sp. z o.o. © 2016